Đây là một plugin hiển thị sát thương cao nhất gây ra khi mob (tùy chỉnh) chết. Plugin này sinh ra để giúp các thành viên trong server có thêm động lực chiến đấu với mob

Chủ sở hữu plugins Hex: https://minecraftvn.net/resources/leadermobs-top-sat-thuong-giet-quai-1-8-1-19.2305/

-----------------------------------------------
Hỗ trợ một số plugin như vậy như:
MythicMobs (4.9.0+)
Boss (3.1.0+)
EliteMobs (7.3.3+) (Tôi chưa kiểm tra của tôi vì tôi lười :3)
Thông báo khi mob xuất hiện, tiêu đề hỗ trợ và thanh hành động ( 1.11.2+)

----------------------------------------------
Hiển thị lượng sát thương cao nhất gây ra và được lấy khi mob bị giết - bằng số, hiển thị thiệt hại, tổng số %
Hỗ trợ cho một số trình giữ chỗ trong cấu hình và các trình giữ chỗ khác của PlaceholderAPI và MvdWPlaceholderAPI


Placeholers:
%mob_top_dealt_{pos}% - Nhập ai đã gây sát thương cho boss ở vị trí {pos}
%mob_top_taken_{pos}% - Nhập ai đã nhận sát thương từ boss ở vị trí {pos}
%mob_top_taken_damage_{pos}% - Ghi lại thiệt hại người chơi đã hạ gục con trùm ở vị trí {pos}
%mob_top_taken_damage_{pos}% - Ghi lại thiệt hại mà người chơi đã nhận từ con trùm ở vị trí {pos}

----------------------------------------------
Lệnh chính: / lm
​ / lm reload - tải lại cấu hình (lm.reload)
/lm toggle - điều chỉnh mức độ hiển thị của tin nhắn trong trò chuyện (chỉ người dùng) (lm.toggle)
Mọi thắc mắc hoặc lỗi liên quan đến plugin, vui lòng đăng lên bài thảo luận để rằng tôi có thể dễ dàng xử lý plugin này

-----------------------------------------------